ֽ Adobe Flash Player ʿմϴ.

Adobe Flash Player ޱ

ֽ Adobe Flash Player ʿմϴ.

Adobe Flash Player ޱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 05
¥ Ȳ
05 01
()
뵿dz
7
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 02
()
8
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 03
()
9
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 04
()
10
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
ؿ1,207ȣ. ö204ȣ.̴206ȣ(4).
05 05
()
̳
11
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ƴ ,(30)
ȫdzȣ(15ν)
ؿ (20).
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
ű: ö ,4(37).

201,2,3,4.6ȣ. ¼1

ƴ208,7ȣ

05 06
()
12
罺īȣ(21ν)
(20)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)

ű2. ڸ11

ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
ű: ԼҰ(¼(20)
¼1.204ȣ(5).
05 07
()
13
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
5 .ڸ8
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 08
()
̳
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 09
()
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 10
()
1
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
̼207,8ȣ
05 11
()
2
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
̼ (30)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
: Ϳȣ3.
208,6.7ȣ. 1204ȣ. 201,2,3,ȣ
05 12
()
3
罺īȣ(21ν)

Ȳ ļ(30)

ȣ(12ν)
(20)
ȫdzȣ(15ν)
( ).
ȣ(13ν)
(30)
ȣ(8ν)

 

ϴøȣ(8ν)
Ÿ

ȣ(10):ļ(30 )

2(ÿ)

Ȳ1ᆞĴ208ȣ . 201,2,3,ȣȣ206ȣᆞ204,207ȣడ
05 13
()
4
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)

2(16).ڸ10

ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
Ĵ(20)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
ű:2.3
05 14
()
5
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 15
()
dz
7
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 16
()
8
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 17
()
9
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 18
()
10
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
̸ش ,(30)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
̸ش1.ȯ202,3,4ȣᆞʴ206,7ȣ
05 19
()
11
罺īȣ(21ν)

 

ȣ(12ν)
(迵20)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ȯ( 20 )
Ÿ
:2(16)
ѱ201,2,3,4ȣᆞ
05 20
()
12
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȣ (20).
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 21
()
13
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

õϴ1

05 22
()
ź
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
(õ) ,
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
201.2ȣ
05 23
()
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
,
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 24
()
1
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 25
()
2
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
̰ش201ȣᆞ 208,7,6ȣ. డ202,3,4ȣ
05 26
()
3
罺īȣ(21ν)
뿵5(10).ȫ6 ,(20+38).7(16).ڸ2
ȣ(12ν)
̰ش ,ļ(20)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
(20)
ȣ(8ν)
ں(20 ).
ϴøȣ(8ν)
()
Ÿ

ݹٴȣ(11): μ ,(20)

(20): (30)

ȫ208ȣ. ̰ش201,2,3,4ȣ. μ1. డ206,7ȣ
05 27
()
4
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)

Ĵ5(40).ȱ4(10 ). ڸ6

ȣ(13ν)

8(64). ڸ5

ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 28
()
5
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 29
()
6
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 30
()
7
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
05 31
()
8
罺īȣ(21ν)
ȣ(12ν)
ȫdzȣ(15ν)
ȣ(13ν)
ȣ(8ν)
ϴøȣ(8ν)
Ÿ
204,3ȣ.